Fallprevention

Vårdpersonal ska utbildas i att förhindra fallolyckor

Vårdpersonal ska utbildas i att förhindra fallolyckor
Risken för fallolyckor ökar med åldern. Varje år skadas 70 000 personer så allvarligt att de måste läggas in på sjukhus. Arkivbild: Mostphotos

Över tusen personer dör i fallolyckor varje år. Det är dubbelt så många som år 2000 och nu startar Socialstyrelsen en kampanj för att minska olyckorna.

3 oktober 2016

I dag startar den nationella kampanjen ”Balansera mera”. Det är Socialstyrelsen som, inom ramen för uppdraget att utbilda vårdpersonal i fallprevention, samordnar lokala och regional aktiviteter i hela landet.

Med kampanjen vill myndigheten få regioner, landsting och kommuner att uppmärksamma risken för fallolyckor.

  • 70 000 personer blir inlagda på sjukhus på grund av fall varje år.
  • 1 000 personer dör, vilket är dubbelt så många som år 2000.

Det är dessutom fyra gånger fler än antalet personer som omkommer i trafiken varje år.

Stora regionala skillnader

Register över dödsorsaker visar också att risken att dö till följd av fall varierar stort mellan olika delar av landet. I Jämtland avled 28 personer per 100 000 invånare på grund av en fallolycka under 2015. Det är fem gånger så många som i Gotlands län.

Skillnaderna mellan män och kvinnor är också stor.

– Statistiken visar att det är betydligt fler kvinnor än män som får söka sjukhusvård efter fall, men det är samtidigt fler män som avlider på grund av fallolyckor, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.

Hög ålder, svaga muskler, dålig balans, låg kroppsvikt och läkemedelsanvändning är exempel på riskfaktorer och förebyggande åtgärder som Socialstyrelsen nämner är fysisk aktivitet, balansträning, tillgänglighetsanpassning, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar.

Myndigheten jobbar nu med att ta fram en utbildning i fallprevention för vård- och omsorgspersonal.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida