Västernorrland satsar på hälsokontroller

Västernorrland satsar på hälsokontroller
Västernorrland satsar på att hjälpa befolkningen till en mer hälsosam livsstil. Arkivbild: Colourbox

Landstinget i Västernorrland har bestämt sig för att göra en långsiktig satsning på förebyggande hälsoarbete. Bakgrunden är att befolkningen är den mest överviktiga i Sverige.

9 januari 2012

Dåliga matvanor och för lite motion har lett till att många i Västernorrland är överviktiga och får livsstilssjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Nu vill landstinget vända trenden med en tioårig satsning för ett hälsosamt liv.

Med Västerbotten som förebild kommer alla 40-, 50- och 60-åringar att erbjudas gratis hälsokontroller på sin vårdcentral. Tanken är att hälsoundersökningarna och hälsosamtalen ska inspirera till bättre levnadsvanor. Andra exempel på satsningar är breddmotion och fysisk aktivitet på recept.

– Målet är att Landstinget Västernorrland, i samarbete med kommunerna, år 2020 ska ha vänt utvecklingen så att västernorrlänningarnas levnadsvanor är livsbejakande istället för livshotande, säger Göran Fahlén, enhetschef för landstingets Folkhälsocentrum.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida