”Vi har inte ens sett början på influensan”

Pandemins första våg har ännu inte på allvar sköljt in över Sverige konstaterades på tisdagens presskonferens. "Det är inte ens procentandelar som har stött på viruset", sa Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen.

29 september 2009

Folkhälsominister Maria Larsson (KD) inledde med att sammanfatta dagsläget.

– Det är ett avtagande intresse och en avtagande smittspridning.

Hennes analys beträffande smittspridningen bekräftades av såväl Anders Tegnell som Smittskyddsinstitutets generaldirektör Johan Carlson.

Vaccinet

EU:s läkemedelsmyndighet rekommenderade i torsdags ett godkännande av vaccinet och Läkemedelsverket utfärdade i sin tur en så kallad beredskapslicens under måndagen, i väntan på vaccinets formella godkännande och för att underlätta exporten från Belgien till Sverige.

Under vecka 41 och 42 kommer sedan Sverige att få de första cirka 900 000 doserna levererade.

– Det är tillräckligt för att vaccinera de medicinska riskgrupperna och även en del av vårdpersonalen, sa Anders Tegnell.

Enligt leverensschemat kommer det sedan att komma några hundratusen doser i veckan och vid årsskiftet beräknas det totalt ha kommit 12 miljoner doser.

Vaccineringen

Efter att de medicinska riskgrupperna och hälso- och sjukvårdspersonalen har vaccinerats erbjuds sedan resten av befolkningen vaccinering. Efter det får riskgrupperna sin andra vaccindos.

– Då är vi i november/december och har kanske tillräckligt med data för att avgöra om det behövs två doser till resten av befolkningen, sa Anders Tegnell.

Rekommendationen är dock fortfarande två doser och Jan Lilliemark, som är professor vid Läkemedelsverket, underströk att även om den mycket möjligt kan ändras för det stora flertalet svenskar, kommer den fortfarande att gälla för barn och personer med immunsuppression. 

Nästa våg

– Vi har inte ens sett början på influensan än, sa Anders Tegnell och förklarade att det hittills bara är en bråkdel av befolkningen som exponerats för den nya influensan.

Den normala influensasäsongen börjar i december och sträcker sig till februari och enligt Johan Carlsons och Smittskyddsinstitutets bedömning vore det konstigt om den inte medförde en ökad smittspridning.

– Bara för att vi inte får en ordentlig spridning efter en första exponering så innebär inte det att vi inte får en influensa, sa Johan Carlson.

Han blickade även framåt och konstaterade att med tanke på virus- och samhällsutvecklingen så kommer framtidens pandemier att komma allt tätare.

– Det lär inte dröja 40 år till nästa gång.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida