Vill arbeta mer förebyggande

5 oktober 2007

Vårdpersonal anser att hälsofrämjande arbete är en självklar uppgift för hälso- och sjukvården. Inom primärvården vill 58 procent arbeta mer hälsofrämjande än i dag och i slutenvården vill 40 procent göra det. Den pressade arbetssituationen är det största hindret för det förebyggande arbetet. Andra hinder är att det saknas riktlinjer eller att målen är otydliga. Det visar preliminära resultat från en studie gjord av Helene Johansson, doktorand vid enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida