Kost & hälsa

Vill påverka våra matvanor

Vill påverka våra matvanor
Konsumtionen av frukt och grönsaker lägre bland lågutbildade jämfört med högutbildade. Arkivbild: Mostphots

Ett nytt nationellt nätverk har bildats. Hur och vad vi äter är det största hotet mot folkhälsan.

13 november 2015

Enligt Livsmedelsverket är ohälsosamma matvanor den största riskfaktorn för ohälsa, följt av högt blodtryck, övervikt, rökning och fysisk inaktivitet.

Forskning har visat att det finns en tydlig koppling mellan människors socioekonomiska status i form av utbildningsnivå, sysselsättning och inkomst och matvanor. Exempelvis är konsumtionen av frukt och grönsaker lägre bland lågutbildade jämfört med högutbildade. Medellivsslängden i Sundbyberg är sex år kortare än i högstatusområdet Danderyd.

För att på ett effektivt sätt kunna påverka människors matvanor krävs enligt Livsmedelsverket att många olika aktörer i samhället samverkar. För att utbyta erfarenheter och tillsammans kunna utveckla former för samverkan mellan lokala, regionala och nationella aktörer har Livsmedelsverket därför tagit initiativ till ett nytt nationalt nätverk.

I det nya nätverket ingår Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Jordbruksverket, Skolverket, Sveriges kommuner och landsting och samtliga landsting och regioner.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida