Flyktingvård

Vill sprida goda exempel på flyktingvård

Vill sprida goda exempel på flyktingvård
Runt en tredjedel av flyktingarna lider av psykisk ohälsa efter traumatiska upplevelser i hemlandet och under flykten. Foto: TT

Alla asylsökande bör få chans till undersökning som innehåller samtal om det psykiska måendet. Goda exemplen från olika landsändar behöver förverkligas överallt, enligt SKL-rapport.

Hälsoundersökning, lättförståelig hälsoinformation och en basutbildning om migration och psykisk ohälsa är grunden för vården för nyanlända och asylsökande enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting. SKL ser stora möjligheter att effektivisera och förbättra vården för att öka den psykiska hälsan hos de nyanlända.

Många av de flyktingar som kommer till Sverige behöver hjälp med sin psykiska hälsa, efter dramatiska händelser i hemlandet och under flykten, samt under den påfrestande tiden i väntan på asylbesked.

Enligt Socialstyrelsens uppskattning lider 20-30 procent av asylsökande och flyktingar av psykisk ohälsa. Ännu fler har behov av stöd för att förebygga psykisk ohälsa, enligt SKL.

Större chans lyckas jobba

– Människor som mår bra har en mycket större chans att snabbt komma in i samhället och tidiga insatser för psykisk hälsa ökar möjligheterna att lyckas med jobb och studier och ger på sikt färre sjukskrivningar, säger Hans Karlsson, avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Asylsökande har redan rätt enligt lagen att få en hälsoundersökning. Men landstingen når bara ungefär hälften. Ett annat problem är att undersökningen har fokus på kroppsliga symtom.

Värmland har varit pilotlandsting i en förstudie. Erfarenheterna därifrån visar att det är viktigt att tidigt i asylfasen ge lättförståelig muntlig och skriftlig information. De asylsökande har olika kunskap både om hälsa, sjukdom och hur svensk sjukvård är organiserad. Därför söker många akut vård, vård på fel nivå, eller väntar för länge och blir allvarligt sjuka.

Förstudien visar att det finns lokala exempel som varit framgångsrika med informationsträffar på asylboenden. I de områden som arbetar strukturerat med hälsoinformation, som Arvika vårdcentral och landstinget i Sörmland verkar akutbesöken minska och antalet asylsökande som genomgår hälsoundersökning öka.

Sprida metoder nationellt

För att hela landet ska få likvärdiga insatser föreslår SKL att de metoder som identifierats och utvecklas nu sprids nationellt. Det gäller de smidiga arbetssätt som finns för att snabbt erbjuda alla en hälsoundersökning av både kroppslig och psykisk hälsa. Ett metodstöd för det har nu tagits fram.

SKL har i studien undersökt:

  • Hur alla nyanlända kan få en hälsoundersökning, som också innehåller ett samtal med bedömning om psykisk hälsa och riskfaktorer som trauman.
  • Vad som krävs för att erbjuda en kurs som ger stöd till egenvård och enklare rådgivning, med samtal med andra i liknande situation.
  • Utbildningar för olika yrkesgrupper om flyktinghälsa och traumabehandling.
  • Vilket stöd som behövs för att landsting och kommuner ska kunna utveckla den transkulturella kompetensen och traumavården.

– Utmaningen är nu att snabbt öka kapaciteten i hela landet och på alla nivåer, från insatser som ges till alla till behandling i den specialiserade psykiatrin, säger Hans Karlsson.

Förstudien är gjort efter ett uppdrag från regeringen med målet att stärka asylsökandes och nyanländas hälsa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida