WHO rensar luften

1 september 2009

Världshälsoorganisationen vädrar för första gången sina åsikter kring mögel och fuktig luft som ett hälsoproblem.

Läs riktlinjerna för luftkvalitet inomhus på: http://www.euro.who.int/air

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida