Aldrig mer heltid i Norge

Aldrig mer heltid i Norge
- Jag är glad att det inte hände något med de patienter jag ansvarade för, säger Åsa Westlund från Uppsala. Foto: Lasse Modin

Trött på arbetstempot och lönen? Det var Åsa Westlund när hon tog jobb i Norge. Plånboken växte, men allt blev inte som hon tänkt.

Åsa Westlund valde att arbeta i Norge under tvåveckorsperioder för att sedan åka hem till Sverige och vara ledig i två veckor. För att slippa ordna med allt praktiskt arbetade hon för olika bemanningsföretag. Men vilken introduktion hon fick varierade mellan olika avdelningar och sjukhus. Under hennes fyra månader i Norge var det bara vid ett tillfälle som hon fick ett introduktionspass och gick bredvid en annan sjuksköterska. Det vanligaste var att hon började arbeta direkt. ?

—Det är inte särskilt patientsäkert när man inte får någon introduktion och kommer till en avdelning som man inte har arbetat på tidigare. Jag är glad att det inte hände något med de patienter som jag ansvarade för, berättar hon.?

Åsa Westlund fick hoppa runt mycket mellan olika avdelningar. Den ena dagen kunde hon arbeta på en infektionsavdelning och nästa dag på neurologen. Hon kände sig ofta frustrerad över den ständiga förflyttningen men tycker att hon lärt sig mycket av att ha arbetat på många olika avdelningar. Hon upplevde att avdelningarna i Norge var bättre bemannade och att arbetet i sig var mindre stressigt jämfört med i Sverige. Men det negativa övervägde. ?

— Jag kanske kommer att åka ett par resor per år för att få ihop semesterkassan, men det blir aldrig mer heltid i Norge, säger hon, trots att lönen var dubbelt så hög. ??

Vårdfokus har talat med flera sjuksköterskor som säger samma sak: aldrig mer Norge. En viktig orsak är bristen på introduktion. En sjuksköterska som vill vara anonym berättar att hon vid ett tillfälle bara hann landa med flyget innan de ringde från avdelningen och undrade var hon var. När hon väl hittat till sjukhuset fick hon åtta kardexpärmar i famnen och sedan var det bara att hugga i. Trots att hon hade sagt till bemanningsföretaget att hon absolut inte ville arbeta på kirurg- eller ortoped­avdelningar så var det första arbetspasset på en kirurgisk postoperativ avdelning. ??

— Det var fruktansvärt! Jag har ingen erfarenhet av kirurgi och visste inte alls hur mycket blod det skulle komma i dränagen eller hur jag skulle byta läkemedel i smärtpumparna. ?

Hon var gråtfärdig när kvällen var slut. Dagen därpå väntade arbete på ett annat sjukhus och det visade sig att hon skulle vara på en ortopedavdelning. Ingen introduktion eller information om var akutvagnen fanns, vilket larmnummer som gällde vid ett hjärtstopp eller i en akut situation. Oron gnagde, och en bidragande orsak var tröttheten. För möjligheten att tjäna pengar gjorde att hon ofta tog på sig för mycket jobb, alldeles för mycket. ?

Maximalt kan man enligt norsk lag arbeta 54 timmar på en vecka. Men då ska det följas av en längre ledighet, något som arbetsgivaren kan hoppas att sjuksköterskan tar hemma i Sverige. Normal heltid i Norge är annars mellan 37,5 och 33,6 timmar per vecka, beroende på mängden ob-tid.??

Vad kan man kräva? Enligt de bemanningsföretag som Vårdfokus har varit i kontakt med är det upp till sjukhusen att se till att sjukskötersk­orna får den introduktion de behöver. Inget av företagen ser det som ett hinder attarbeta ena dagen på en infektionsavdelning och nästa dag på kirurgen. Sjuksköterskor som har avtal med bemanningsföretagen ska vara så erfarna att de kan arbeta på olika ställen. Enligt Per Christian Johansen på Xtra personell care är det vanligare att de som åker för att jobba en längre period får introduktion av sjukhuset eller vårdhemmet medan de som bara kommer några dagar kan få hoppa in utan intro-duktion. ??

Oslo universitetssjukhus, där bland annat sjukhusen Ullevål och Aker ingår, vill inte kommentera introduktionen som ges. Vid universitetssjukhuset Nord-Norge får de som kommer via bemanningsföretag bara en dags introduktion, medan de som sökt arbetet själva och tänker stanna en längre tid vanligtvis får några veckors introduktion, berättar Anne-Grethe Johnsen, personalchef på medicin­kliniken i Tromsö. ?

Hon anser att det krävs stor erfarenhet för att kunna jobba på en avdelning efter bara en dags introduktion. ?

— Vi ser ofta att sjuksköterskor som kommer via bemanningsföretag behöver mer än en dags introduktion.

Färre vill ha legitimation i Norge

Under 2000-talet auktoriserades fler och fler med svensk sjuksköterskeutbildning för jobb i grannlandet, med en topp 2008. Då fick 2 048 även norsk legitimation. Därefter har den uppåtgående trenden brutits och förra året var siffran nere på 1 210. Totalt har
15 155 från Sverige fått även norsk legitimation under åren 2001 till och med 2012.

Helt nyligen ändrade Norge reglerna för vidimering av kopiorna på examensbeviset och yrkeslegitimationen som ska skickas in vid ansökan. Tidigare kunde Vårdförbundet hjälpa till men nu måste man vända sig till någon av följande:

  • advokater
  • alla offentliga instanser
  • ambassader och konsulat
  • notarius publicus
  • lärosätet där examen togs.

Mer om vad som gäller:
Statens autorisasjonskontor i Norge
www.sak.no

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida