Allt fler kräver svensk personal i ebolaområdena

Allt fler kräver svensk personal i ebolaområdena
Läkare utan gränser vårdar flest ebolapatienter och kräver nu att regeringen i Sverige tar sitt ansvar. Foto: Kjell Gunnar Beraas/Läkare utan gränser.

Det räcker inte att bara skicka pengar, enligt Läkare utan gränser.

Ebolaepidemin i Guinea, Liberia och Sierra Leone i Västafrika sprider sig på ett sätt som ingen hade kunnat förutse. I mars i år hade ett 50-tal personer smittats. Enligt den senaste statistiken från Världshälsoorganisationen, WHO, har mer än 7 500 nu smittats, varav nära hälften dött.

Ju längre tiden går, desto hastigare sprids epidemin. Beräkningar har visat att cirka 300 personer smittas varje dag och det totala antalet fördubblas var tredje vecka. Hans Rosling, professor i global hälsa, har liknat spridningen av ebola vid en okontrollerbar skogsbrand där det råder konstant brist på brandmän.

Kräver insatser på marken

I en debattartikel i Svenska Dagbladet kräver nu Läkare utan gränser i Sverige att den nya regeringen visar handlingskraft. Vanligt bistånd räcker inte. Framför allt efterfrågas ”insatser på marken”, det vill säga sjukvårdspersonal och sjukvårdsutrustning.

Läkare utan gränser är inte ensamma om att kräva större insatser från regeringen. Hans Rosling har gjort samma sak, liksom läkaren Johan von Schreeb som är expert på katastrofmedicin vid Karolinska institutet.

Svårt få tag på personal

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har nyligen uppgett att tre sjuksköterskor och två läkare ska skickas ner. Hittills har det varit svårt att få ihop tillräckligt med kvalificerad personal.

Enligt Johan von Schreeb kan en orsak vara att det är så få chefer som tillåter sina anställda att åka i väg.

– Den nya regeringen måste ge oss tydliga riktlinjer för att få till det här. Som att landstingen ska prioritera tjänstledighet exempelvis. Vi vill höra de rösterna uppifrån som berättar för oss att detta är viktigt, säger han till Sveriges Radio.

Den nya biståndsministern, Isabella Lövin (MP), har förklarat att regeringen nu ser över möjligheten att skicka sjukvårdspersonal för att bekämpa ebola på plats. Men något beslut har ännu inte fattats om hur det ska gå till.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida