Antibiotikaresistens i fokus på världshälsodagen

Antibiotikaresistens i fokus på världshälsodagen
Målet för Strama-grupperna är bland annat att minska användandet av antibiotika. Arkivbild: Colourbox

Det krävs en global kraftsamling mot antibiotikaresistens. Världens alla regeringar måste engagera sig mer. Uppmaningen kommer från nätverket ReAct i dag på Världshälsodagen som i år tillägnas problemet med antibiotikaresistens.

– Antibiotikaresistensfrågan måste integreras i de nationella hälsosystemen. Vi uppmanar också WHO och andra hälsoorganisationer att tydligt stödja en sådan utveckling. Våra barn och barnbarn riskerar att få betala ett högt pris om världen inte bestämmer sig för att ta itu med problemet på bred front, säger Otto Cars, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och ordförande i det internationella nätverket ReAct (Action on Antibiotic Resistance).

Lokala Strama-grupper uppmärksammar världshälsodagen på olika sätt. Strama står för ”samverkan mot antibiotikaresistens”. En av de viktigaste frågorna är minskad antibiotikaanvändning, men trots att förskrivningen av antibiotika faktiskt har gått ner i Sverige under de senaste åren har de resistenta bakterierna ändå blivit vanligare.

– Vi måste fortsätta informera människor om riskerna med överanvändning. Det här är en av sjukvårdens viktigaste framtidsfrågor. Om vi fortsätter använda antibiotika som nu kommer den på sikt att bli verkningslös, säger sjuksköterskan Inger Tverin, samordnare för Strama i Uppsala län.

I dag skrivs det ut 368 recept/1000 invånare och år i Uppsala. Målet är att det ska ner till 250 recept år 2014.

– Det är en kraftig minskning, ändå tror vi att det är möjligt. Men det krävs en attitydförändring både hos allmänheten och hos vårdpersonalen, säger Inger Tverin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida