Internationellt

Barn i överfulla flyktingläger är extremt utsatta

Barn i överfulla flyktingläger är extremt utsatta
Allt fler människor på flykt anländer till den grekiska ön Lesbos, vilket förvärrar den humanitära situationen i det redan överfulla Morialägret. Läkare Utan Gränser behandlar många barn och ungdomar som skadar sig själva eller försöker begå självmord. Foto: Faris Al-Jawad/Läkare Utan Gränser

En större andel flyktingar dör på resan över Medelhavet till Europa. Och för de som når fram väntar ofta en tuff tid i överfulla läger. I Grekland behandlar Läkare Utan Gränser många barn och ungdomar som skadar sig själva eller försöker begå självmord.

20 september 2018

En ny rapport från FN:s flyktingorgan, UNHCR, visar att allt färre försöker ta sig till Europa via Medelhavet. Men i gengäld har färden blivit långt mycket farligare. Under första halvan av 2018 avled eller försvann en av 18 personer. Det är en ökning från motsvarande period 2017, då en av 42 inte nådde fram till Europa.

För de som klarar flykten över Medelhavet väntar ofta en tid som strandsatt i överfulla läger. Under de första två veckorna i september kom över 1 500 människor till den grekiska ön Lesbos. Där bor nu över 9 000 personer i ett läger, vilket är tre gånger så mycket som den tänkta kapaciteten. De nyanlända saknar tak över huvudet, har inte tillräckligt med mat och har begränsad tillgång till sjukvård.

Barn med suicidtankar

Läkare Utan Gränser erbjuder psykosociala gruppaktiviteter för barn mellan 6 och 18 år. Teamen på plats observerade mellan februari och juni i år att en fjärdedel av alla patienter hade skadat sig själva, försökt begå självmord eller övervägt att göra det. Andra barn led av panikattacker, aggressioner, mardrömmar eller hade slutat prata efter traumatiska upplevelser.

– Barnen kommer från länder i krig och de har utsatts för extremt våld och trauma. Istället för att få vård och skydd i Europa utsätts de för mer rädsla, stress och våld, inklusive sexuellt våld, säger läkaren Declan Barry, Läkare Utan Gränsers medicinska koordinator i Grekland.

Enligt honom har trängseln och den dåliga saniteten i Morialägret lett till många fall av återkommande diarré och hudinfektioner bland barn.

Uppmanar EU ta sitt ansvar

Läkare utan gränser uppmanar grekiska myndigheter och EU att evakuera de mest sårbara till andra europeiska länder, och få till en mer långsiktig lösning. Organisationen vill även att det kritiserade avtalet mellan EU och Turkiet avslutas.

UNHCR uppmanar europeiska länder att införa fler lagliga vägar för flyktingar samt andra metoder för att ge alternativ till de livsfarliga resorna – som att ge familjer rätt till återförening.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida