Chockad av sin forskning

Chockad av sin forskning
Hyun-Kyoung Kim. Foto: Leni Weilenmann

Flyktingarna från Nordkorea som professor Hyun-Kyoung Kim studerat har svultit, frusit och bevittnat avrättningar.

5 augusti 2015

Kvinnor som lyckas ta sig från Nordkorea till Sydkorea har ofta gått igenom många trauman. En tredjedel har varit utsatta för trafficking och så många som 64 procent har tvingats bevittna en avrättning. De har nästan alltid flytt genom ett annat av grannländerna och många gånger tvingats gifta om sig och få nya barn.??

Det berättade Hyun-Kyoung Kim, professor vid Doowons tekniska universitet i Sydkorea, under den internationella sjuksköterskekongressen, ICN, i huvudstaden Seoul.?

— Flyktingarna har ofta tvingats lämna sina tidigare barn och män. Det är hjärtekrossande att höra deras berättelser. De saknar sina barn så, i den koreanska kulturen är moderskapet starkt och deras lidande är stort, säger hon.?

Hyun-Kyoung Kim träffar de nordkoreanska flyktingkvinnorna under deras utbildning till vårdbiträden och undersköterskor och har gjort en studie om hur menstruationen påverkats hos de nordkoreanska kvinnorna av deras svåra upplevelser. I Nordkorea får flickor sin första menstruation flera år senare än i Sydkorea.?

Hyun-Kyoung Kim undersökte 131 kvinnor i fertil ålder som bodde på fem olika statliga inflyttningscentrum i Sydkorea. I gruppen hade 30 procent utebliven mens eller förändrad tidscykel mot tidigare. ?

Hon jämför resultatet med annan forskning där kvinnor utsatts för trauman, som efter jordbävningen i provinsen Sichuan i Kina 2008, då 70 procent av kvinnorna fick onormal eller utebliven mens.

??I Sydkorea lever omkring 20 000 nordkoreaner som flytt dit sedan 1990-talet. Varje år kommer omkring 1 000 nya flyktingar från Nordkorea, varav majoriteten är kvinnor. En stor del av dem hade före flykten varit oroliga för att dö av svält. Varannan hade varit med om att en släkting eller vän avlidit av matbristen. Var femte hade frusit så mycket att de känt att de riskerade att frysa ihjäl. ??

Flera i gruppen hade sett tortyr eller själva utsatts. Många har fått utstå sexuella övergrepp och våldtäkt. Missfall och aborter är mycket vanligare än bland kvinnor i Sydkorea.?

— Dessutom är de fortsatt fattiga och har låg status i Sydkorea. Deras möjlighet att sköta sin hälsa är låg eftersom de inte har resurser som tid, pengar eller information.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida