Svininfluensan

Dödsfallen i svininfluensa betydligt fler än man tidigare trott

Dödsfallen i svininfluensa betydligt fler än man tidigare trott
Viruspartiklar av A(H1N1) från cellodlat patientmaterial. Foto: Katarina Brus-Sjölander, SMI

Bilden av att svininfluensan var en relativt mild influensa som skördade få dödsoffer förändras när forskarna nu gör beräkningar som omfattar dödligheten även i fattiga länder. Då stiger dödstalen från 18 500 till flera hundratusen.

Den nya uppskattningen av hur många som dog i influensapandemin 2009/2010 visar att det kan vara femton gånger fler än vad Världshälsoorganisationen hittills trott.

De dödstal man tidigare räknat med handlar om 18 500 laboratoriefastställda dödsfall. När forskare nu har gjort beräkningar som omfattar samtliga länder i världen blir siffrorna betydligt högre.

Enligt den studie som i dag publiceras i tidskriften Lancet infectious diseases var det 284 500 personer som dog i svininfluensa, de allra flesta i Afrika och Sydostasien. På grund av svårigheterna att få fram underlag i fattiga länder är beräkningarna osäkra, men forskarna anser att det som minst handlar om 151 700 och som mest 575 500.

Forskarna framhåller att vid framtida pandemier måste mer förebyggande insatser riktas mot länder i de delarna av världen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida