Ebola-utbrottet det värsta någonsin

Ebola-utbrottet det värsta någonsin
Läkare utan gränser tar emot en patient med misstänkt Ebola-smitta. Foto: Sylvain Cherkaoui Cosmos

På fler än 60 platser i Guinea, Sierra Leone och Liberia har Ebolasmittade upptäckts. Epidemin är utom kontroll rapporterar Läkare utan gränser.

Just nu är Läkare utan gränser den enda hjälporganisation som behandlar de som smittats av viruset som upp till 90 procent dör av.

Stor spridningsrisk

Sedan utbrottet startade i mars har Läkare utan gränser behandlat 470 patienter i speciella center som byggts upp i regionen, av dem var 215 bekräftade fall. Men i takt med att epidemin sprider sig och antalet fall ökar får organisationen det allt svårare att bistå med vård.

– Epidemin är utom kontroll. Nu när sjukdomsfall dykt upp på nya platser i Guinea, Sierra Leone och Liberia finns stor risk att den sprids till fler områden. Vi har nått vår gräns och har inte möjlighet att skicka personal till de nya platser som drabbats av ebolautbrott, säger Bart Janssens, Läkare utan gränsers operativt ansvarige.

Flera hundra döda

Läkare utan gränser har 300 internationella och lokala medarbetare i de tre länderna och har skickat mer än 40 ton utrustning och material till regionen för att hjälpa till att bekämpa epidemin.

Enligt nya siffror från Världshälsoorganisationen, WHO, har 528 smittats och 337 av dem dött sedan epidemin startade. Bara i förra veckan rapporterades ett stort antal smittade från Sierra Leone och utbrottets omfattning saknar motstycke vad gäller geografisk spridning och antalet smittade och döda människor.

Påverkar hela Västafrika

Trots att fler organisationer arbetar med att öka kunskapen om sjukdomen har man, enligt Läkare utan gränser, inte lyckats stävja den allmänna skräck som råder kring ebola eller misstänksamheten mot sjukvården i byarna i regionen. Och både politiska och religiösa sammanslutningar har misslyckats med att erkänna epidemins omfattning. Bara ett fåtal företrädare informerar om vikten av att arbeta mot epidemin.

– WHO, de drabbade länderna och deras grannländer måste avsätta tillräckliga resurser för att hantera en epidemi av den här omfattningen. Det behövs kvalificerad medicinsk personal, utbildning i hur man behandlar ebola, kontaktspårning och ökade informationsinsatser gentemot allmänheten. Ebola är inte längre en sjukdom begränsad till Guinea, den påverkar hela Västafrika, säger Bart Janssens.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida