Ebola-utbrottet klassat som internationellt nödläge

Ebola-utbrottet klassat som internationellt nödläge
WHO-chefen Margaret Chan utlyser internationellt nödläge för ebola.

Nu kräver WHO samordnade internationella insatser för att stoppa spridningen.

Efter två dagars överläggningar utlyser WHO internationellt nödläge för att stoppa och vända spridningen av ebola. Världshälsoorganisationen anser att utbrottet är en extraordinär händelse som innebär en hälsorisk både för drabbade och andra stater. En internationellt samordnad insats är nödvändig, enligt WHO.

”De möjliga konsekvenserna vid en ytterligare internationell spridning är särskilt allvarliga med tanke på virusets virulens, den intensiva spridningen både bland allmänhet och i sjukvårdsanläggningar, och de svaga sjukvårdssystemen i de drabbade länderna”, skriver WHO i ett pressmeddelande.

WHO:s expertkommitté ger bland annat följande råd:

  • Inget allmänt förbud mot internationella resor eller handel.
  • Stater ska vara beredda att upptäcka, utreda och hantera fall av ebola.
  • Stater ska vara beredda att evakuera och transportera hem medborgare, till exempel hälsovårdsarbetare, som har exponerats för ebola.
  • Vårdpersonal i drabbade länder ska garanteras säkerhetsåtgärder och relevant utbildning.
  • Statschefen i drabbade länder bör personligen tala till nationen för att ge information om läget.
  • Drabbade länder bör genomföra exit-screening för oförklarlig feber av alla personer på internationella flygplatser, hamnar och större landövergångar. Exit-screening bör bestå av åtminstone, en enkät, temperaturmätning och bedömning av risken att feber orsakas av ebola.
  • Resa bör inte tillåtas vid sjukdom som kan vara ebola om inte resan är en del av en lämplig medicinsk evakuering.
  • Troliga och misstänkta fall bör omedelbart isoleras.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida