Ebolaepidemin över i Uganda

Utbrottet av den fruktade virussjukdomen ebola i sydvästra Uganda verkar nu vara under kontroll. Det senaste fallet rapporterades den 4 augusti. Totalt har 23 fall av sjukdomen rapporterats, varav 16 med dödlig utgång, enligt hälsomyndigheten i Uganda.

14 augusti 2012

För att hindra att sjukdomen sprids genomför lokala myndigheter med hjälp av frivilliga hjälparbetare omfattande informationskampanjer kring hur ebolavirus smittar och hur man skyddar sig mot infektionen.

Människor uppmanas också att söka kontakt med sjukvården om de tror att de har kommit i kontakt med en infekterad person eller själva utvecklat symtom på sjukdomen.

Informationen sprids både via radio och genom muntlig information till byar i det drabbade distriktet.

Ugandas grannländer har ökat sin övervakning avseende ebola men ingen spridning av sjukdomen har rapporterats utanför Kigalidistriktet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida