EU river gränserna för patienter

Nu blir det lättare för patienter att få vård i andra EU-länder. Den här veckan ska EU-parlamentet fatta beslut om det nya och omdiskuterade direktivet för patientrörlighet. Socialminister Göran Hägglund lovar också att ingen ska behöva ligga ute med egna pengar.

17 januari 2011

Förslaget som EU-parlamentet diskuterar  imorgon innebär att det ska bli tydligare regler som gör det enklare att söka och få ersättning för vård i ett annat land.

Kostnaden täcks av hemlandet

Kostnaderna ska täckas av patientens hemland. Ersättning ges för sådan vård som ingår i den offentliga vården i det egna landet. Behandlingar eller operationer som inte ingår kan man däremot inte få ersättning för att åka och göra i ett annat land.

Varje land ska upprätta nationella kontaktpunkter där man snabbt kan få information om vilka behandlingar som finns, hur man söker vård i andra länder, vilka behandlingar som ersätts och till vilken kostnadsnivå.

Ingen ska behöva betala själv

Frågan om förhandstillstånd har varit en svår nöt att knäcka. Troligtvis kommer det även i framtiden att krävas någon form av förhandstillstånd för behandlingar som kräver sjukhusvård. Men det måste finnas giltiga skäl för avslag.

En annan omdiskuterad fråga är hur och när ersättningen ska betalas ut.

– Jag hade gärna sett starkare skrivningar om att medlemsländerna ska införa system så att ingen patient ska behöva ligga ute med pengar. Annars kan det leda till att vissa inte har råd att söka sig till ett annat land, alltså en form av ekonomisk diskriminering, säger Åsa Westlund, socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet.

Men varje land kan bestämma att själv ha en generösare tillämpning och Sveriges socialminister Göran Hägglund lovar att ingen patient ska behöva ligga ute med pengar, fakturan ska gå direkt till landstingen.

En känslig fråga

Frågan om vilket inflytande EU ska ha över medlemsländernas hälso- och sjukvård är känslig. I princip är sjukvårdsfrågorna något som varje land bestämmer över själv.  Men samtidigt finns det behov av samordning på flera områden.

Det nya direktivet för patientrörlighet har diskuterats länge inom EU:s olika organ och det har krävt många förhandlingar och breda kompromisser för att komma fram till det förslag som EU-parlamentet ska debattera i morgon och fatta beslut om på onsdag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida