Europeiska fackförbund vill stoppa privatisering av vården

Europeiska fackförbund vill stoppa privatisering av vården
"Bland sjuksköterskorna har det gått från en kollektiv känsla till att skydda sig själv och sina intressen", säger Maryonne Nicolle från Santé Sociaux. Foto: Jenny Kallin

På akuten i Franska Antibes lotsar den konsulterande sjuksköterskan till en privatläkare i rummet bredvid — om du kan och vill betala.

En svensk turist berättar en historia som en fransk facklig företrädare bekräftar som ett typexempel på hur fransk vård har utvecklats. Allt mer av den offentliga vården privatiseras på ett okontrollerat och orättvist sätt.

– Sedan krisen och de stora nedskärningarna i den offentliga vården har den privata vården ökat. Ibland förstår inte patienterna att de fått privat vård, förrän de får räkningen hem, säger Maryonne Nicolle, generalsekreterare för franska fackförbundet Santé Sociaux som bland annat organiserar sjuksköterskor.

Från hela Europa

Hon är en av hundratals deltagare på en stor facklig kongress som just nu pågår i franska Toulouse. Det är förbund i Europa som organiserar offentliganställda som möts under fyra dagar inom sin europeiska samarbetsorganisation EPSU.

När det gäller hälso- och sjukvård har EPSU en huvudpunkt på agendan för framtiden: att bekämpa den ökande privatiseringen av hälso- och sjukvården.

Den svenska turisten, en kvinna i 40-årsåldern, hade varit i Thailand innan hon åkte till Frankrike. Trött och med krånglande mage sökte hon vård på akutmottagningen på sjukhuset i Antibes på Rivieran, säker på att hon hade fått i sig en parasit.

Privat erbjudande

Det var lördag eftermiddag och ett 50-tal personer väntade på sin tur. I en lucka satt en konsulterande sjuksköterska som bedömde patienter efter att de hade skrivits in. Av henne fick svenskan erbjudande om att få träffa en privat läkare i rummet intill, i stället för att vänta på vård på akutmottagningen.

Svenskan antog erbjudandet, men lät först en desperat mamma med ett febrigt litet barn gå före in till privatläkaren.

Kraftiga nedskärningar

I Frankrike har tillgången till offentlig vård minskat, de offentliganställda sjuksköterskorna har fått en tuff arbetssituation med övertid, beordringar och dålig arbetsmiljö och många flyr till den privata vården för att få bättre villkor, berättar Maryonne Nicolle från Santé Sociaux.

En annan konsekvens som Frankrike med flera länder ser är att den ökade inblandningen av vinstdrivande företag inom hälso- och sjukvården gjort att medarbetare i större utsträckning nekas fackliga rättigheter.

– Och den privata vården är inte lika kontrollerad, det är inte lika bra koll på vart pengarna går, säger Maryonne Nicole, som vill få stopp på liberaliseringen av hälso- och sjukvården.

Ok med vinst

Vårdförbundet, som är medlem i EPSU och deltar på kongressen, ser det som en solidaritetshandling att stödja andra europeiska fackförbund i den här kampen. På hemmaplan sa Vårdförbundet så sent som på förbundskongressen i början av maj ja till vinster i välfärden, så länge de återinvesteras i syfte att utveckla verksamheten med patienternas och medarbetarnas bästa i fokus.

Varför är tongångarna mot nedskärningar och privatiseringar så mycket högre bland förbund som organiserar offentliganställda ute i Europa?

– I Sverige har vi inte mött samma typ av åtstramningar som de har i många europeiska länder. Trots medierapporteringen är det nästan svårt att förstå hur allvarlig situationen är i många länder, med arbetslöshet och fattigdom. När människor inte bara är rädda för sin egen generation utan också för att det ska gå åt pipan för nästa generation, då blir tongångarna höga, säger Vårdförbundets vice ordförande Johan Larsson.

Extra kostnad

Hur gick det då för den svenska kvinnliga turisten som besökte akuten i Antibes? Eftersom hon hade ställt sin egen diagnos nöjde sig den privata läkaren i rummet intill med att klämma på hennes mage och skriva ut ett recept. För det fick hon betala 42 euro till läkaren och sedan 25 euro i kassan på akuten, så mycket som ett vanligt besök på akutmottagningen kostar.

EPSU

  • Den europeiska samarbetsorganisationen för offentliganställda i Europa.
  • Här ingår 216 förbund från 36 länder. Vårdförbundet är ett av de svenska medlemsförbunden.
  • Tillsammans organiserar EPSU:s medlemsförbunden 8 miljoner arbetstagare i Europa.
  • EPSU påverkar bland annat som officiell företrädare för offentliganställda i den sociala dialogen inom EU. Representanter för arbetstagare och anställda förhandlar och driver frågor och blir lyssnade på av EU-kommissionen.
  • EPSU driver också kampanjer, stöttar medlemsorganisationer och finansierar forskning, bland annat.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida