Evidens för hiv och aids i nytt WHO-dokument

WHO:s Europakontor har tagit fram en ny ”bibel” för behandling av hiv/aids. Över 100 specialister har medverkat i arbetet med att få fram ett evidensbaserat underlag för nationella behandlingsprogram.

Projektet inleddes 2004 när statistik visade att antalet insjuknade i aids började öka i östra Europa, trots tillgång till bromsmediciner.

Mot den bakgrunden togs en första version av behandlingsstrategier fram, ett dokument som nu har utökats och uppdaterats.

I det detaljerade och omfattande dokumentet finns kapitel om medicinsk behandling, aids-relaterade infektioner som hepatit och tuberkulos, palliativ vård, vård för hiv-infekterade drogmissbrukare, sexuell och reproduktiv hälsa, prevention av smittoöverföring från mor till barn, behandling av hiv-infekterade barn, möjlighet till vaccinationer för den som bär på hiv och smittorisk för hälsovårdspersonal.

Alla har nytta av materialet

Dokumentet ska fungera som ett stöd för utvecklingen av aidsbehandling och hiv-prevention i de olika länderna i Europaregionen. Alla som möter hiv-infekterade i sina professioner ska kunna ha nytta av materialet och arbetet har haft inriktningen att integrera de olika typerna av vård.

I Europa lever i dag 2,5 miljoner människor med en hiv-infektion. I och med att de flesta nu har tillgång till bromsmediciner ställs stora krav på vården att stödja de hivinfekterade att leva ett bra liv. Därför har de sociala och mentala delarna betonats. Stödet till missbrukare som lever med hiv är också en viktig aspekt av vården i Europa.

Hiv/aids treatment and care – Clinical protocols for the WHO European Region kommer att uppdateras löpande med ny kunskap. Dokumentet finns i sin helhet på webbplatsen http://www.euro.who.int/aids

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida