Färre européer smittas av salmonella och campylobacter

Men infektioner med listeria och ehec ökar.

Minskningen av antalet människor som insjuknar med salmonella kan bero på att de flesta länderna i Europa har infört kontrollprogram för höns och slaktkycklingar. I Sverige har sådana kontrollprogram funnits sedan 1950-talet.

Svenskar smittas utomlands

Över 70 procent av de svenskar som har fått en salmonellainfektion och mer än 50 procent av de som drabbats av campylobakter har smittats utomlands. Den trenden gäller även för de andra skandinaviska länderna, medan de flesta smittade i resten av Europa har blivit infekterade i sitt hemland.

Det visar en rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, och den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA som redovisar övervakningen av zoonossjukdomar hos människor och djur, livsmedel och matburna utbrott för 32 europeiska länder under 2013.

Zoonoser är sjukdomar som sprids mellan djur och människa.

Mer listeria och ehec

Medan infektionerna av salmonella och campylobakter minskar verkar infektioner med listeria och ehec vara på uppgång inom EU-området. Ökningen i antal rapporterade smittade personer kan dock bero på den ökade medvetenheten efter ett stort ehec-utbrott i Tyskland 2011. Och de listeriabakterier man funnit har sällan överskridit den gräns EU satt upp för ”ready to eat –produkter”.

Rapporten konstaterar att skillnaderna i hur frikostigt länderna erbjuder provtagning och vilka typer av analyser som utförs gör det svårt att göra jämförelser länder emellan.

Bra statistik i Sverige

Sverige är traditionellt sett bra på att diagnostisera, rapportera och följa upp fall med zoonossjukdomar. Detta kan resultera i jämförelsevis fler fall per 100 000 invånare än hos länder som inte har liknande system.

Rapporten tar också upp sådant som rabies, tuberkulos, echinococcus, brucellos och Q-feber där Sverige har få eller inga rapporterade inhemska humanfall. Det beror på att den svenska djurpopulationen i stort sett är fri från dessa sjukdomar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida