”Färre rättigheter i hemsjukvården än i kriminalvården”

”Färre rättigheter i hemsjukvården än i kriminalvården”
Sociallagen ger inte äldre samma möjligheter som interner, enligt sjuksköterskan och forskaren Stinne Glasdam. Foto: Sidsel-Marie Glasdam

Äldre människor som är beroende av hemsjukvård har färre rättigheter än kriminella i våra fängelser, enligt sjuksköterskan och forskaren Stinne Glasdam vid Lunds universitet.

– I fängelse får fångarna fria böcker, lov att gå utomhus en timme varje dag, rätt till att vara tillsammans med andra och rätt att med övervakare besöka anhöriga. Så är det inte i hemsjukvården där alla arbetsuppgifter och all tid är bokad och förutbestämd, säger Stinne Glasdam till Region Skånes och Lunds universitets tidning Vetenskap & Hälsa.

Sociallagen ger inte äldre samma möjligheter som interner och många blir därför fångna i sina egna hem eller beroende av anhöriga för att kunna komma ut. En studie som Stinne Glasdam gjort i Danmark visade att man vid en nybyggnation av ett äldreboende prioriterade bort utomhusmiljön för större rum och kök trots att både de äldre och personalen längtade ut till en lättillgänglig trädgård. De fick visserligen balkonger men vågade inte gå ut på dem.

– Man mister sin stämma både som äldre och som anställd i den offentliga förvaltningen. Vi vill hjälpa de äldre på deras premisser på ett värdigt sätt men det blir de ekonomiska ramarna som styr så att ett humant arbete till slut genomförs i en inhuman förvaltning, säger hon till tidningen.

Stinne Glasdam är universitetslektor och forskare inom bland annat onkologi och gerontologi ur ett sociologiskt perspektiv vid Lunds universitet. 

– Människor som tar hand om våra äldre är oftast väldigt godhjärtade, men vårt system gör att de ibland framstår som hårdhjärtade. De fysiska behoven går först och det saknas tid för annat. Det här är inte bara hemhjälpens problem, utan även andra yrkesgruppers som t ex sjuksköterskans och pedagogens, säger Stinne Glasdam.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida