Fass kan spridas över Europa

Det svenska förslaget om ny EU-lagstiftning om patientinformation fick i dag starkt stöd i parlamentet. Omröstningen innebär att Fass kan bli modell för hela EU.

Lagstiftningen reglerar vilken information om receptbelagda mediciner som läkemedelsbolag får ge till patienter. Sverige har en för Europa unik öppenhet för information från läkemedelsbolag till patienter, här är läkemedelsinformation lätt att nå via Fass.

– Det är glädjande att jag har fått stöd för min rapport som stärker de europeiska patienternas rätt till korrekt och saklig information om mediciner, säger Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M) i ett pressmeddelande. 

Lättillgängligt

Modern teknik har gjort information om läkemedel enkelt tillgänglig över hela världen men det är nästan bara Sverige som har en organiserad och auktoritativ, förhandsgranskad information direkt från producenterna.

– Nu återstår att medlemsstaternas regeringar ska komma överens om samma linje och eftersom det är en omsorgsfull kompromiss där olika nationella traditioner har respekterats bör mitt arbete kunna leda till att patienternas ställning stärks inom hela EU, säger Christofer Fjellner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida