Flyktingpolitik

De apatiska — om makt, myter och manipulation?Gellert Tamas?Natur & Kultur 2009?www.nok.se  ?isbn 978-91-27-08836-8??

29 oktober 2009

Gellert Tamas försöker bringa klarhet i fenomenet apatiska barn i Sverige genom att gå till botten med några av barnens historia och bakgrund. Han är starkt kritisk till myndigheternas behandling av dem och deras familjer. ?

För några år sedan fördes en infekterad debatt i media. Vissa påstod att barnen manipulerats eller förgiftats av cyniska föräldrar, eller på eget initiativ spelade helt apatiska, allt i syfte att få uppehållstillstånd. Andra kunde vittna om traumatiserade och svårt sjuka barn i stort behov av vård. Gellert Tamas beskriver detaljerat det politiska spelet runt de apatiska barnen. Om han kommer sanningen närmare är svårt att säga. Vad är det som får barnen att gå in i ett apatiskt tillstånd? Är det påverkan – medveten eller omedveten – från föräldrarna, traumatiska upplevelser från hemlandet eller en svår asylprocess?

Gellert Tamas bok har satt fart på debatten igen och fortfarande finns ett femtiotal flyktingbarn i Sverige med diagnosen. P S-K??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida