FN tiger om kvinnoförtrycket

FN fick inför den internationella aidsdagen den 1 december kritik både för den osäkra rapporteringen och för tystnaden om kvinno­förtrycket som leder till att många får hiv.

Kritiken framfördes vid ett möte i London om hiv/aidsfrågor. Där presenterades de nya, nedräknade siffrorna från Unaids för antalet infekterade i världen, från 40 till 33 miljoner. Framför allt har antalet smittade i Indien varit kraftigt överskattat.
– De dåliga mätmetoderna har kritiserats av experter i åratal. Årets justering visar bara hur slarvigt hiv och aidsfrågan hanteras av de internationella organen, sa Stephen Lewis, tidigare fn:s sändebud i aidsfrågor i Afrika, vid Londonmötet.

Av världens hivinfekterade finns 68 procent i regionen söder om Sahara i Afrika, med Sydafrika som det enskilt värst drabbade landet, där fem och en halv miljoner människor lever med hiv.
Stephen Lewis pekade på att kvinnorna nu utgör 61 procent av de hivinfekterade i Afrika.
– Katastrofen är djupt rotad i kvinnoförtryck. Alla i fn vet det men gör allt för lite.

ICN, den internationella sjuksköterskeorganisationen, har fört fram behovet av ett speciellt organ för kvinnofrågor i FN.
– Det finns ett förslag att inrätta ett sådant organ, men det har begravts i fn:s pappershögar. En organisation speciellt för kvinnofrågorna inom fn skulle kunna bli ett kraftfullt verktyg för kvinnor att hävda sina rättigheter i världen, sa Stephen Lewis, och uppmanade FN:s generalsekreterare att agera i frågan.

Läs hela rapporten från Unaids på: www.unaids.org  

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida