Forskning på förändrat fågelinfluensavirus oroar WHO

Forskningen är nödvändig — men risken för att ett muterat fågelinfluensavirus används som terrorvapen måste tas på allvar. Det säger Världshälsoorganisationen, WHO, apropå debatten om att forskare stoppas från att publicera sina forskningsresultat.

2 januari 2012

Veckan före jul blev det känt att två forskarteam lyckats förändra det fruktade fågelinfluensaviruset så att det kan spridas betydligt lättare från människa till människa.

Det dödliga viruset har potential att smitta och orsaka miljontals dödsfall om det skulle spridas. Nu diskuteras om forskningsresultaten verkligen ska publiceras. Amerikanska säkerhetsrådgivare befarar att kunskapen om hur det dödliga viruset skapats skulle kunna användas som terrorvapen i orätta händer.

Även Världshälsoorganisationen WHO säger sig vara djupt oroad över de negativa konsekvenser som kan bli följden av att forskningsresultaten publiceras. Riskerna måste minimeras och forskarna måste se över hur de kan skydda sig mot att deras resultat används för negativa syften.

Samtidigt säger WHO att forskningen är viktig och att utbytet av kunskap om influensaviruset är nödvändig för att få fram vaccin och läkemedel vid en eventuell pandemi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida