Förslag om att öppna för fler medlemmar i ICN röstades ner

ICN:s styrelse hade hoppats att få igenom ett förslag om att tillåta fler än en medlemsorganisation från varje land.  Men Kanada kom med ett motförslag och fick med sig delegaterna i CNR.

Gårdagens diskussion i ICN:s beslutande församling, CNR, handlade om medlemskapets struktur. De nuvarande reglerna tillåter bara en sjuksköterskeorganisation per land. Det har fått till följd att ICN idag inte ens representerar hälften av världens sjuksköterskor. Den amerikanska medlemsorganisationen representerar till exempel bara fem procent av landets sjuksköterskekår.

Länderna ska hitta lösningar

ICN:s styrelse vill öppna organisationen för fler medlemsorganisationer och hade förberett ett sådant förslag, men delegaterna i det beslutande organet CNR ville annorlunda. Kanada kom med ett motförslag och fick samtliga länder med sig. Portugal kallade förslaget en positiv utmaning i och med att beslutsfattandet förs tillbaka till de enskilda länderna.

I stället för att rösta ner styrelsens förslag beslutade CNR att länderna ska få två år på sig att samarbeta kring medlemsmodeller på hemmaplan. Enligt förslaget ska varje medlemsland hitta en modell som inkluderar fler sjuksköterskor, och ICN:s styrelse ska utarbeta en strategi för att stödja det arbetet. Resultatet ska rapporteras till CNR om två år.

Risk att representera för få 

Sverige och norden hade hoppats att styrelsens förslag om att öppna ICN för fler medlemsorganisationer skulle gå igenom och Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, är besviken.

–  Jag tycker det är synd att inte medlemsländerna var beredda att ta steget och öppna för fler medlemsorganisationer. Det är ett problem att ICN representerar så få sjuksköterskor och det innebär en risk för att andra organisationer konkurrerar om att vara sjuksköterskornas röst i världen, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida