Förslag till FN äventyrar svensk narkotikapolitik

Sverige har skickat en protest till FN mot ett förslag från Bolivia om att undanta kokablad från den allmänna narkotikakonventionen. Barn- och äldreminister Maria Larsson har också framfört samma åsikt vid ett möte med Bolivias ambassadör i Sverige.

21 januari 2011

Enligt Maria Larsson anser Sveriges regering att Bolivias förslag ”utgör en allvarlig risk för politiskt prejudikat som direkt bryter mot det internationella regelverket för bekämpning av droger”. Dessutom skulle ändringen gå emot den svenska hållningen och de åtgärder som Sverige vidtar i kampen mot narkotikahandeln och användningen av narkotika.

Bakgrunden är en begäran från Bolivia 2009 om att stryka kokablad från FN:s allmänna narkotikakonvention från 1961, vilket alltså skulle göra drogen laglig. Parterna till konventionen har fram till 31 januari på sig att framföra synpunkter på förslaget. Om ingen skulle opponera sig mot den föreslagna ändringen träder den automatiskt i kraft.

Tidigare har även USA motsatt sig det bolivianska förslaget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida