Frivilligarbete.
Röda korset börjar dokumentera

5 januari 2011

Röda korsets sjuksköterskor dokumenterar inte sina insatser men Socialstyrelsen kräver att även ideellt arbete dokumenteras. Nu ska Röda korset ändra sina rutiner, ännu är det dock oklart hur. Ett möte med Socialstyrelsen planeras efter jul, först därefter vill Röda korset specificera vilka förändringar de behöver göra. Röda korset anser att myndigheten har skärpt dokumentationskraven, medan Socialstyrelsen hävdar att samma regler har gällt hela tiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida