Gränslöst 1. EU stärker patienternas makt

EU-parlamentet har antagit en ny lag som gör det enklare att söka vård var som helst inom unionen. Patientens makt över den egna vården ökar.

En höftoperation i Belgien, cancerbehandling i Frankrike eller vård för en sällsynt sjukdom i Tyskland. För den patient som vill och kan söka sjukvård utomlands ska det bli betydligt lättare att göra det när Sverige börjar tillämpa det nya patienträttighetsdirektivet. ?

För sjukvården innebär det att man måste se till var patienten får bäst och snabbast vård, även om det inte är på det egna sjukhuset.?

När ministerrådet ger sitt godkännande i vår har EU-länderna 30 månader på sig att ändra lagar och regler i det egna landet så att direktivet kan börja gälla. ?

Ännu återstår många detaljer att lösa. EU-länderna ska till exempel fördjupa sitt samarbete kring e-hälsa så att det blir möjligt att skicka journaler och e-recept över gränserna.?

Det nya patienträttighetsdirektivet innebär😕

  • Varje EU-land måste upprätta en ”kontaktpunkt” som ska ge information till dem som vill söka vård utomlands.
  • Patienter har bara rätt att åka utomlands för att få sådan vård som normalt täcks av sjukförsäkringssystemet i det egna landet.
  • Kostnaderna ska täckas av hemlandet.
  • En kostnadsgaranti införs. Vård utomlands får inte kosta mer än vad den skulle ha gjort hemma.??

Frågan om patienterna ska behöva förhandstillstånd innan de åker i väg för att få vård har diskuterats mycket. Till sist beslutades att det är upp till varje land att bestämma, men det finns en lång rad regler för vad man får säga nej till.?

I Sverige har röster höjts för att landstingen ska få rätt att ge förhandstillstånd för att kunna ha kontroll över kostnaderna. Regeringens uppfattning har hittills varit att det inte är nödvändigt.?

Däremot anser regeringen att det behövs något slags system för att patienterna, innan de åker i väg, ska kunna få besked om deras vård kommer att ersättas eller inte. Enligt socialminister Göran Hägglund ska ingen heller behöva lägga ut egna pengar för den vård man får utomlands.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida