Halvering av antalet döda i malaria sedan millenieskiftet

Halvering av antalet döda i malaria sedan millenieskiftet
Omkring 584 000 människor i världen dog i malaria förra året. Arkivbild: Colourbox

Antalet smittade har också sjunkit, visar färska siffror från Världshälsoorganisationen.

10 december 2014

I hela världen har antalet människor som dör i malaria minskat med 47 procent sedan år 2000. Myggnät och bättre tillgång till korrekt diagnos och effektiv behandling ligger bakom minskningen av antalet människor som dör i malaria.

214 miljoner myggnät

  • Snabbtesterna har ökat till 319 miljoner från 46 miljoner 2008
  • Kombinationsbehandlingarna har ökat till 392 miljoner från 11 miljoner 2005.
  • I Afrika söder om Sahara, där över 90 procent av dödsfallen sker, har antalet sjunkit med 54 procent. Där har tillgången på myggnät ökat från 3 till nästan 50 procent. Innan årets slut beräknas 214 miljoner myggnät ha levererats, visar årets upplaga av WHO:s malariarapport.

Ökad resistens

Men ännu saknar vart tredje hushåll myggnät i högriskområdena söder om Sahara. Och resistens mot artemisinin, som ingår i kombinationsbehandlingen, har rapporterats från fem länder. Artemisinin är det enda verkligt effektiva läkemedel som finns mot malaria.

  • Förra året var 198 miljoner människor malariasmittade
  • Omkring 584 000 människor i världen dog i malaria.
  • Av dem var 453 000 barn under fem år.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida