Hemvärnet bryter också mot reglerna för frivilligarbete

Hemvärnets sjuksköterskor kan inte heller dokumentera sina insatser. Tidigare har Vårdfokus rapporterat om att Röda korset bryter mot reglerna.

En sjuksköterska kan aldrig lägga ifrån sig sin legitimation. Reglerna om ansvar, dokumentation och sekretess gäller även när man jobbar ideellt på fritiden. Trots det finns det arrangörer som bara låter funktionärerna göra anonyma noteringar, eller inte dokumentera sina vårdinsatser alls.

Sjuksköterskan Jonas Kristiansson är sedan många år hemvärnssjukvårdare och hjälper exempelvis till vid evenemang eller när en försvunnen person ska eftersökas. Han har reagerat över att det inte går att journalföra sitt arbete, varken när han jobbar för Röda korset eller för Hemvärnet.

– Det har sagts att vi inte behöver dokumentera, men det verkar konstigt. Det krävs ju i vanliga fall, även om arbetssituationen ser olika ut, säger han.

Jonas Kristiansson tycker att alla hemvärnssjukvårdare borde dokumentera, inte bara de som är utbildade sjuksköterskor.

– Det borde inte vara så avancerat, säger han.

Utbildas av Röda korset

Hemvärnets sjukvårdare utbildas av Röda korset i första hjälpen, men det är försvarsmakten som är vårdgivare och alltså är ansvarig för att det ska gå att dokumentera det man gör. Sjukvårdarna är även krigsplacerade.

Anders Lindensved, stabsofficer på försvarsmedicin vid försvarmaktens högkvarter, säger att det finns ett datajournalsystem som inte alla sjuksköterskor kommer åt. I stället är det upp till var och en att själv kontakta den regionala försvarshälsan, berätta om sin vårdinsats och se till att den dokumenteras.

Lovar bättring

Nu ska rutinerna förbättras.

– Självklart gäller dokumentationskravet och då måste vi som vårdgivare se till att det kan ske, säger Anders Lindensved, som dock inte kan svara på varför det inte fungerar i dag.

Förhoppningen är att ett nytt system ska vara på plats vid årsskiftet. Det är ännu inte klart hur det kommer att se ut, men eventuellt får varje sjuksköterska en egen inloggning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida