Hög nivå på utbildningen krav från biomedicinska analytiker-studenter

Hög nivå på utbildningen krav från biomedicinska analytiker-studenter
Tanja Wijkmark. Foto: Cecilia Larsson

Varför behövs en gemensam utbildningsplan och vad ska den innehålla? De frågorna brottas deltagarna med i det studentforum som pågår under IFBLS-kongressen i Nairobi i Afrika.

Tanja Wijkmark, biomedicinsk analytiker och studerandeombudsman på Vårdförbundet i Sverige, leder studentforumet. Hon berättar om livliga diskussioner som ändå till slut landar i att deltagarna har ungefär samma åsikt.

IFBLS arbetar med en ”Core Curriculum”, alltså ungefär en utbildningsplan som anger vilken kärna som ska finnas i utbildningsplanerna i världens alla länder. Därför har styrelsen ställt tre frågor till studentforumet: Varför behövs en utbildningsplan, vad ska den innehålla och hur ska man gå vidare för att få den spridd? Studenterna ägnar veckan åt att försöka svara på frågorna.

Utbildning på samma nivå

Att en utbildningsplan med en gemensam kärna är fördelaktig för såväl patienter som biomedicinska analytiker var inte så svårt att komma överens om.

– Om alla biomedicinska analytiker finns på samma nivå innebär det bland annat att rörligheten underlättas. En som är utbildad i Sverige ska utan vidare kunna få jobb i Afrika – och vice versa, säger Tanja Wijkmark.

Vad ska en sådan gemensam utbildningsplan innehålla? Förutsättningarna är mycket olika, vilket bland annat bekräftas av svaren på en enkät som IFBLS har gått ut med till världens länder. 27 svar har hittills kommit in, och de är en bas för studentforumets diskussioner.

– Det visar sig att man startar på väldigt olika nivåer, att intagningskraven växlar mycket. Till och med mellan exempelvis Sverige och Norge, berättar Tanja Wijkmark.

Hög akademisk status

Hon tror dock inte att diskussionerna i Nairobi kommer att leda till sänkta krav i de länder som i dag ligger högst.

– Nej, vi utgår från att utbildningen ska ligga på en hög nivå. Hög akademisk status, ingen utbildning kortare än tre år är målet, säger Tanja Wijkmark.

Än så länge har studentforumet bara hunnit med de två första frågorna. Hur man ska gå vidare finns det säkert också ett svar på innan veckan är slut. Forumet har ett tiotal deltagare från sex länder: Sverige, Norge och Finland från Europa, Kenya och Nigeria från Afrika samt från USA.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida