Hot om sänkta kompetenskrav för sjuksköterskorna inom EU

Hot om sänkta kompetenskrav för sjuksköterskorna inom EU
Bland annat Tyskland oroar sig för hur man ska möta en framtida personalbrist i vården. Arkivbild: Colourbox

Åldrande befolkning och generationsväxling på arbetsmarknaden. Rädslan finns för att EU ska gå med på sänkta kompetenskrav för sjuksköterskor för att motverka en framtida personalbrist.

4 november 2011

Vårdförbundet och övriga yrkes-organisationer i Europa vill att tolv års grundskoleutbildning ska vara ett grundläggande krav för att få utbilda sig till sjuksköterska i ett EU-land.

I flera länder, bland annat Tyskland, är sjuksköterskeutbildningen fortfarande en yrkesutbildning. Där räcker det i dag med tio års grundutbildning.

Sjuksköterskor och barnmorskor

Diskussionen om kompetenskraven har tagit fart i och med arbetet med att förändra EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv med bilagor, ett arbete som bland annat syftar till att göra det enklare för sjuksköterskor och barnmorskor att få legitimation i ett annat EU-land.

Det är inget land som direkt framfört att de vill sänka de gemensamma kompetenskraven ytterligare. Men frågan har diskuterats i Tyskland, Belgien och Österrike som oroar sig över sin åldrande vårdpersonal och åldrande befolkning, berättar Eva Szutkowska, internationell sekreterare på Vårdförbundet.

Parterna överens

Enligt henne är arbetsmarknadens parter på EU-nivå (arbetsgivarorganisationen Hospeem och den fackliga organisationen Epsu) överens om att åtminstone nuvarande EU-gemensamma krav på minst tio års grundutbildning bör behållas.

Även Ulla Falk, förbundsombudsman på Vårdförbundet, följer EU:s arbete med yrkeskvalifikationsdirektivet och yrkesorganisationens EFN:s påverkansarbete. Hon har ännu inte gett upp hoppet om att få igenom kravet på tolv års grundutbildning.

Men hon säger samtidigt att det alltid finns en risk att länder vill förändra sina utbildningar utifrån samhällets behov, som i det här fallet handlar om en hotande framtida personalbrist inom vården.

Viktigt med påtryckningar

Påtryckningsarbete från fack- och yrkesorganisationer gentemot länder och EU-politiker pågår just nu för fullt.

– Det är politikerna som bestämmer över utbildningssystemet och man ska inte glömma att det var tack vare EU-medlemskapet och det här direktivet som våra egna utbildningar blev treåriga, säger Ulla Falk.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida