ICM Prag. Barnmorskorna har fått en global goodwill-ambassadör

ICM Prag. Barnmorskorna har fått en global goodwill-ambassadör
Toyin Saraki (i mitten) har grundat organisationen Wellbeing Foundation som arbetar för hälsa, utbildning och utveckling i Afrika. Foto: Wellbeing foundation africa

Toyin Saraki, som grundat Wellbeing Foundation Africa, har utnämnts till den internationella barnmorskeorganisationens globala ambassadör.

Toyin Saraki presenterades under ICM:s pågående kongress i Prag.

Hon ska hjälpa den internationella barnmorskeorganisationen ICM att öka medvetenheten om barnmorskor och deras arbete, och genom lobbyarbete öka barnmorskors inflytande.

Panafrikansk välgörenhetsorganisation

Hon ska också verka för policyförändringar på områdena mödra- och bbvård och reproduktiv hälsa både nationellt och internationellt. Och dessutom arbeta för ICM:s mål och prioriteringar och hjälpa till med att underlätta organisationens arbete med sina medlemmar, speciellt i de länder där mödravården är i fara.

Toyin Saraki startade 1994 WBF Africa, Wellbeing Foundation Africa, en panafrikansk välgörenhetsorganisation för mödrars hälsa som blivit en av de mest inflytelserika när det gäller mödrars och nyföddas hälsa.

Född i kunglig familj

Hon är född i en kunglig familj i Lagos, Nigeria, utbildade sig först till jurist, blev sedan bankir och byggmästare innan hon började med filantropisk verksamhet genom att starta Life Charity som sponsrar operationer för att korrigera hjärtmissbildningar.  

Mellan 2003 och 2011 ledde hon en rörelse för att förbättra invånarnas tillgång till sjukvård och utbildning i delstaten Kwara. Ett resultat av det trägna opinionsarbetet var att Kwara införde en lag som skyddar barns rättigheter och ett allmänt och för invånarna billigt sjukvårdssystem.

Kongressen som samlat över 3 800 barnmorskor från 126 länder pågår till och med torsdag.

ICM kongress Prag

  • ICM, International confederation of midwifes, håller sin 30:e världskongress i Prag i Tjeckien den 1-5 juni.
    Kongressen samlar över 3 800 barnmorskor från 126 länder.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida