ICN 2011: Hälsocenter för hivsmittade sjuksköterskor i Afrika räddar vården

ICN 2011: Hälsocenter för hivsmittade sjuksköterskor i Afrika räddar vården
Patrick Mhlanga är stolt över vad Wellness center i Swaziland hittills har gjort för alla hivdrabbade sjuksköterkor i landet. Foto: Anders Olsson

För fem år sedan startade ett speciellt hälsocenter för hivsmittade sjuksköterskor, deras familjer och annan vårdspersonal i Swaziland. Successivt har liknande center etablerats i ytterligare tre afrikanska länder. Två till är på gång. Enligt den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, är de en succé.

– Det är väldigt tillfredsställande att se hur vår idé nu förverkligas i allt fler länder. Framför allt är det fantastiskt att se vilken nytta centren gör för våra sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det viktiga nu är att inte slå sig till ro och tro att allt är bra, för det är det inte.

Det säger sjuksköterskan Patrick Mhlanga som tidigare var ordförande i Swazilands sjuksköterskeorganisation och en av initiativtagarna till projektet.

Var fjärde smittad

I dagarna deltar han i ICN:s konferens på Malta för att berätta om hiv/aidsepidemin och hur hårt den drabbar sjukvårdspersonalen i många afrikanska länder. Inte minst i hans eget hemland som i dag är det land i världen som har flest hivsmittade sett till antalet invånare. Var fjärde  i Swaziland bär på hiv.

Situationen för vårdpersonalen är svår. Många är själva sjuka i aids eller bär på hiv. Ofta har smittan skett på jobbet. Inte sällan på grund av stick- och skärskador.

– Ena dagen är du patient, nästa dag ska du arbeta som sjuksköterska och ta hand om andra aidssjuka. Det är mentalt påfrestande och många riskerar att bränna ut sig, säger Patrick Mhlanga som själv ett tag funderade på att lämna yrket.

Mängder gav sig av

När läget var som värst i början på 2000-talet valde stora delar av landets cirka 6 000 sjuksköterskor att flytta till andra länder eftersom de inte stod ut med förhållandena hemma. Hälso- och sjukvården i Swaziland höll bokstavligen på att dräneras på personal. De som var kvar fick jobba ännu hårdare. 

Men Patrick Mhlanga stannade. 2004 föddes idén om att skapa ett så kallat Wellness center som enbart riktar sig till hälsopersonal och deras familjer. Där skulle de inte bara få behandling utan också kontinuerligt emotionellt och psykologiskt stöd.

Idén presenterades för ICN, som i dag beskriver resultatet som en klar succé. Numera finns liknande center i Lesotho, Malawi och Zambia. På tur står Uganda och Etiopien.

– I dag har utflyttningen avstannat helt. Mycket tack vara vårt Wellness center, som sedan starten 2006 har haft kontakt med, testat, behandlat och kontinuerligt stöttat cirka 8 000 personer som arbetar i vården och deras familjemedlemmar, säger Patrick Mhlanga.

Totalt har mer än 30 000 personer hittills fått hjälp och stöd på de fyra center som är klara.

Möjligt tack vare ICN och Norden

Han poängterar att projektet aldrig hade blivit av om det inte hade varit för det stöd som de afrikanska sjuksköterskorna har fått av ICN. Framför allt de nordiska ländernas sjuksköterskeorganisationer har hjälpt till med uppbyggnaden av hälsocentralerna.

Vårdförbundet är speciellt engagerat i Lesothos Wellness center, som Vårdfokus gjorde ett större reportage om för ett par år sedan (se länk uppe till höger bredvid artikeln).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida