Inga nya antibiotika i sikte

Det viktigaste är att ”hålla i” de antibiotika vi har.Det sa professor Otto Cars efter den expertkonferens om antibiotikaresistens som hölls i dag i Stockholm.

17 september 2009

Det var den svenska regeringen som i sin egenskap av ordförandeland i EU hade inbjudit till konferensen, som samlade forskare och företrädare för läkemedelsindustrin och det offentliga Europa.

Slutsatsen av diskussionerna på konferensen och de rapporter som tagits fram till den är att det är väldigt få nya antibiotika i ”pipeline”. Som mest handlar det om 15 nya preparat, och bara två av dem rör gramnegativa bakterier, det vill säga de som är mest utsatta för resistensutveckling.

Skynda på forskningen

Men bör då inte det offentliga Europa skynda på utvecklingen av nya antibiotika? Det var ett av de råd som gavs av professior Elias Mossialos, London School of Economics.

– EU måste öka kapaciteten inom detta område, sa han på presskonferensen.

Socialminister Göran Hägglund (KD), som var värd för mötet, var lite pessimistisk inför möjligheten att skynda på forskningen.

– Det är inte så lätt att sätta full fart, sa han. Man måste ha i minnet att utvecklingen av nya läkemedel tar lång tid; i de sammanhangen är fem år en kort tid.

Han trodde inte heller att det går att tvinga läkemedelsindustrin att ta fram nya antibiotika. Men man kunde arbeta med olika incitament i form av skattesystem, patenttider och riskdelning mellan industrin och samhället.

Måste vara varsam

Därför gäller det alltså att vara varsam med de antibiotika vi har och som fortfarande är verksamma. Det kan ske bland annat genom att ge primärvården incitament inom ramen för vårdvalet: stor förskrivning av antibiotika ska kunna leda till avdrag på ersättningen, återhållsam å andra sidan belönas.

Däremot var Göran Hägglund inte beredd att ompröva läkarnas rätt att förskriva antibiotika.

– Det skulle föra för långt, sa han.

Konferensen var en förberedelse inför det ministermöte som ska hållas inom EU i december. Då ska mer handfasta beslut tas. Vilka förslag det svenska ordförandeskapet ska lägga fram ville Göran Hägglund inte presentera.

– Först måste vi analysera vad som har sagts i dag. Men en sak är viktig: att stafettpinnen går vidare till nästa ordförandeland. Den här frågan är av så långsiktig karaktär att den inte kan klaras av under ett halvår.

Modell för prioritering

Otto Cars hade dock ett önskemål:

– Jag vill se en konkret modell för hur man genom regler och ekonomiska incitament ska kunna prioritera antibiotikaanvändning till de tillfällen då den verkligen behövs, sa han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida