Internationella standardkurvor för nyfödda

Internationella standardkurvor för nyfödda
En expertgrupp har tagit fram internationella tillväxtstandarder för nyfödda. Arkivbild: Colourbox

För kliniskt bruk har en expertgrupp tagit fram standarder för vikt, längd och huvudomfång för nyfödda av båda könen i olika gestationsålder.

Expertgruppen bedömde fostertillväxt och nyföddhetsstorlek i åtta geografiskt avgränsade stadsbefolkningar där mammorna bedömdes ha fullgott hälso- och näringstillstånd, adekvat mödrahälsovård, och bodde i områden utan större miljörestriktioner som kunde inverka på fostertillväxten.

Av de 59 137 kvinnor som mellan maj 2009 och augusti 2013 var inskrivna i en tvärsnittsstudie, som ingår i ett större populationsbaserat projekt, valdes 20 486 kvinnor ut och deras nyfödda mättes inom tolv timmar efter födelsen.

De nya standarderna som publiceras i Lancet är ett komplement till de internationella tillväxtstandarder för barn upp till fem år som WHO publicerade 2006 och som används över hela världen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida