JO-anmäler att hon nekades pengabidrag till hemförlossning

En kvinna i Mölndal som fått avslag på sin ansökan om penningbidrag till barnmorskehjälp vid sin hemförlossning har anmält Västra Götalandsregionen till Justitieombudsmannen.

Kvinnan anser att regionens hälso- och sjukvårdsavdelning bryter mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, artikel 8, paragraf 1, som handlar om privatlivet. Hon hänvisar till en prejudicerande dom i Europadomstolen från 2011 om hemförlossning.

Hon pekar också på hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser i paragraf 3 a, om rätt att välja bland behandlingsalternativ. Där sägs det att landstinget ska ge patienten möjlighet att välja det alternativ han eller hon föredrar och ge behandlingen om kostnaden för den är befogad och det rör sig om en behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kvinnan hänvisar också till Världshälsoorganisationens, WHO:s, forskningsgenomgång av förlossningsplatser, där man funnit vetenskapligt stöd för hemförlossning och rekommenderar att det erbjuds.

Enligt kvinnan motiverade Västra Götalandsregionen sitt avslag med ekonomiska prioriteringar. Hon hävdar dock att kostnaden på 22 000 kronor för barnmorskeassistans i hemmet är ungefär densamma som vad en normalförlossning på sjukhus kostar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida