Jönköping vill skapa internationell grundutbildning för sjuksköterskor

Jönköping vill skapa internationell grundutbildning för sjuksköterskor
Lennart Christensson är docent i omvårdnad och chef för avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping.

Förhoppningen är att åtminstone några av de utländska studenterna ska stanna kvar och jobba i Sverige.

– Vi har redan översatt alla kursplaner till engelska.

Det berättar chefen för avdelningen för omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping, Lennart Christensson, som har föreslagit Utbildningsdepartementet att få starta det internationella sjuksköterskeprogrammet hösten 2017.

Under våren undersöker marknadsavdelningen på Hälsohögskolan vilket intresse som finns för den nya utbildningen bland utländska studenter.

Förhoppningen är att i ett första skede kunna fylla 30 studieplatser med tio betalande studenter utanför EU-området, tio studenter från EU inom ramen för Erasmusprojektet och tio svenska studenter.

– Självklart finns det ett ekonomiskt tänkande i det här, får vi tio betalande studenter utanför EU tjänar vi en del pengar på det. Men vi ser även andra fördelar, exempelvis att de svenskar som gått programmet får lättare att arbeta utomlands eftersom hela utbildningen ges på engelska. Dessutom hoppas och tror vi att en del av de utländska studenterna efter examen kommer att vilja stanna kvar i Sverige och arbeta som sjuksköterskor här, säger Lennart Christensson.

För att de ska kunna bli anställda inom den svenska vården kommer studenterna också att läsa svenska parallellt med sjuksköterskestudierna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida