Internationellt

Kämpar i Lesotho för sjuksköterskornas liv

Kämpar i Lesotho för sjuksköterskornas liv
Anneli Gåverud från Vårdförbundet i Östergötland har gjort många besök i Lesotho. Foto: Avdelning Östergötland

I år är det tio år sedan Vårdförbundet började engagera sig i kampen mot hiv i afrikanska Lesotho. Fortfarande är den stora utmaningen att få fler sjuksköterskor att komma och testa sig, berättar Anneli Gåverud från avdelning Östergötland.

23 januari 2017

Anneli Gåverud har en speciell relation till Lesotho och människorna där eftersom Vårdförbundets avdelning Östergötland varit värd för det internationella projektet ända sedan starten och besöker landet två gånger per år.

I det hårt hivdrabbade Lesotho stöttar Vårdförbundet en hälsomottagning för vårdpersonal och deras familjer – ett Wellness centrum – som firar tioårsjubileum i år.

Sjuksköterskorna dog

När Vårdförbundet började samarbeta med sjuksköterskeorganisationen i Lesotho för tio år sedan var hiv inget det pratades öppet om. Sjuksköterskor skämdes för att de blivit smittade. Många sökte vård först när de utvecklat aids och sjukvården drabbades hårt av att så många sjuksköterskor dog, berättar Anneli Gåverud.

Med Wellness centrumet fick hennes kolleger i Lesotho en alldeles egen mottagning där de slipper köa med sina egna patienter, där det går snabbt att få hjälp, där personalen håller hårt på sekretessen och har mer tid till stödjande samtal.

Att orka jobba i vården och ta hand om din egen sjukdom som hivsmittad är en stor utmaning. För många är Wellness centrumet den enda plats där de vågar prata öppet om sin sjukdom. Tiden till stödjande samtal som patienterna får ser Anneli Gåverud som mottagningens främsta styrka och det uttrycker också patienterna.

Fortfarande stigmatiserat

I dag har kunskapen om hiv ökat i Lesotho, fler testas och får behandling. Färre människor dör. Men stigmatiseringen är fortfarande stark och hiv-epidemin har inte gått att bryta.

Wellness centrumet kämpar fortfarande med att få fler sjuksköterskor att komma och testa sig och söka vård. Antalet besökare ökar, men målet att 50 procent av mottagningens patienter ska vara sjuksköterskor är ännu inte nått.

– Efter tio år är utmaningen fortfarande att nå våra kolleger. Att få dem att känna till sin status, få vård och orka bygga upp landet, säger Anneli Gåverud.

Framgångar och motgångar

Vårdförbundets engagemang i Lesotho började som ett treårsprojekt. Förhoppningen var att landets regering sedan skulle ta över och stötta Wellness centrumet.

– Att hålla sin egen vårdpersonal vid liv borde ligga i landets eget intresse, säger Anneli Gåverud.

Men den planen har ännu inte gått att förverkliga. För något år sedan var en överenskommelse med hälsoministeriet på gång, men då byttes både politiker och höga tjänstemän ut och arbetet fick börja om från början.

Hur Vårdförbundets engagemang i Lesotho ska se ut i framtiden utreds just nu under ett utvärderingsår. Anneli Gåverud anser att Vårdförbundets arbete i landet är viktigare än någonsin och det handlar inte bara om att bidra i kampen mot hiv.

Ett sätt att påverka

De senaste åren har den politiska situationen i landet varit skakig. Demokratin har krympt och korruptionen är omfattande. Att Vårdförbundet är yrkesorganisation, och inte bara ett fackförbund, ger en unik möjlighet att jobba i länder där fackliga organisationer är starkt begränsade, som i Lesotho, säger Anneli Gåverud.

– Vi har en fantastisk ingång och tillträde till olika arenor där vi kan diskutera och försöka påverka. Jag hoppas att våra medlemmar känner stolthet över att vi gör det här. Alla organisationer med möjlighet att påverka ute i värden borde göra det, säger hon.

Läs mer om kampen mot hiv i Vårdfokus reportage från Lesotho.

Hiv och aids i Lesotho

  • Mer än 24 procent i åldern 15-49 år är hivsmittade.
  • Kvinnor är värst drabbade. Bland gravida är så många som 27 procent hivsmittade.
  • Fattigdom, stark tro på naturmedicin, sexuella relationer utanför äktenskapet och kvinnornas underordnade ställning är några förklaringar till hivepidemin.

Wellness centret i Lesotho

  • Drivs av Lesothos sjuksköterskeorganisation, LNA, med stöd av den Vårdförbundet och den internationella sjuksköterskeorganisationen.
  • Finanserias med pengar från svenska Sida. Vårdförbundet bidrar med 100 000 – 200 000 kronor per år till projektbudgeten.
  • Erbjuder vård till all hälso- och sjukvårdspersonal och deras anhöriga.
  • Utbildar sjuksköterskor och har workshops för par och sexualundervisning för ungdomar.
  • Mottagningen har även på gång att börja arbeta med föräldralösa barn till vårdpersonal som dött i aids.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida