Kina popuärt bland studenter

30 maj 2008

Intresset för att studera utomlands har minskat med tio procent de senaste fem åren. En förklaring tror Centrala studiestödsnämnden, CSN, är de hårdare återbetalningskraven. Läsåret 2006/2007 studerade 4 500 personer i USA. Tio år tidigare var de 6 500. Men ett land ökar markant. Förra läsåret pluggade 399 studenter i Kina, att jämföra med 2002/2003 då endast 77 svenska studenter var där.

De fem populäraste länderna 2006/2007 var:

1. Storbritannien
2. USA
3. Danmark
4. Spanien
5. Australien

Källa: CSN

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida