Kontroll i polisregister för arbete inom äldreomsorgen

Kontroll i polisregister för arbete inom äldreomsorgen
Mellan fyra och sex procent av Norges äldre befolkning beräknas ha blivit utsatta för våld efter 65-årsdagen. Arkivbild: Istock

Politiker i tre norska kommuner vill att det ska bli tillåtet att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning.

I ett brev till den norska hälsoministern Bent Høie skriver tre hälso- och sjukvårdspolitiker från Tromsø, Bergen och Oslo att äldre förtjänar samma trygghet som barn och ungdomar.

De anser att ett krav på utdrag ur polisens belastningsregister skulle kunna förhindra misshandel och våld mot äldre, rapporterar den norska sjuksköterskeorganisationens tidning Sykepleien.

Ingen vet hur många äldre i Norge som utsätts för våld och övergrepp, men norska Centrum för studier kring våld och traumatisk stress, NKVTS, uppskattar att mellan fyra och sex procent av den äldre befolkningen har utsatts efter att ha fyllt 65 år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida