Tuberkulos

Krafttag behövs för att vända tuberkulosepidemin

Krafttag behövs för att vända tuberkulosepidemin
Den 26 september samlas världens länder till det första högnivåmötet om tuberkulos. Målsättningen är att få till en politisk deklaration som ska vara vägledande i kampen mot sjukdomen. Arkivbild: Mostphotos.

I dag startar det första högnivåmötet om tuberkulos inom FN. Målet är att kraftigt reducera antalet dödsfall, men hittills går utvecklingen långsamt. Läkare utan gränser uppmanar världens ledare att öka finanseringen för att få fram nya behandlingsmetoder.

26 september 2018

Under onsdagen håller FN det första högnivåmöte någonsin om tuberkulos, den infektionssjukdom som skördar flest liv i världen. Målsättningen med mötet är att de deltagande länderna ska underteckna en ”ambitiös politisk deklaration” för att få till ökade insatser och investeringar i syfte att utrota tuberkulos.

FN har tidigare satt som mål att antalet döda ska minska med 90 procent, och antalet nya sjukdomsfall ska ned med 80 procent, till år 2030. Men utvecklingen går långsamt.

Fler multiresistenta fall

Under förra året dog 1,6 miljoner människor och ytterligare 10 miljoner smittades av sjukdomen. Det är förvisso färre än året dessförinnan, men samtidigt har antalet personer som bär på resistenta former av sjukdomen ökat och drabbade under förra året cirka en halv miljon.

Under lång tid har forskningen och utvecklingen varit underfinansierad när det gäller tuberkulos. De senaste 50 åren har endast två nya läkemedel kommit, och de är fortfarande otillgängliga för majoriteten av patienter. Även metoderna för att ställa diagnos har förändrats väldigt lite under senare delen av 1900-talet.

Krävande behandling  

Idag diagnostiseras och behandlas cirka 25 procent av de som har multiresistent tuberkulos. Av de som påbörjar en behandling väntar en ibland tvåårig och smärtsam process, som innefattar nästan 170 injektioner och mer än 12 000 piller. Läkemedlen kan orsaka svåra biverkningar som akut illamående, psykoser och nedsatt eller helt förlorad hörsel. Ändå är det knappt varannan av de patienter som behandlas för multiresistent tuberkulos som blir botad.

Läkare utan gränser, som jobbat med tuberkulosvård i 30 år, kräver att världens ledare åtar sig att kraftigt öka finansieringen av forskning och utveckling av bättre diagnosverktyg, läkemedel och vaccin.

Läkemedelen måste bli billigare

DN Debatt skriver Oliver Schulz, generalsekreterare för svenska Läkare utan gränser, att det behövs ett globalt och gemensamt ansvar för tuberkulosforskningen:

”Forskningsinitiativ som bygger på breda samarbeten och där data delas mellan olika forskningsprojekt för att till exempel gynna snabbare utveckling av nya behandlingskombinationer bör stöttas och stärkas.”

Han skriver även att dagens läkemedel måste blir billigare, så att fler få tillgång till dem. Ett sätt att göra det är att kringgå läkemedelspatent, vilket är möjligt redan i dag genom en överenskommelse inom Världshandelsorganisation, WTO. Men det är något som världens länder behöver påminnas om och uppmanas till, menar Läkare utan gränser.

”Högnivåmötet måste ställa sig bakom principen om så kallad ’delinkage’, det vill säga att kostnaderna för utveckling inte måste hämtas hem genom höga priser och stor försäljningsvolym”, skriver Oliver Schulz.  

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida