Kritik mot regeringens biståndspolitik

Kritik mot regeringens biståndspolitik
Vårdförbundets internationella sekreterare Eva Szutkowska är kritisk mot regeringens biståndspolitik. Foto: Anders Olsson

Det finns inte längre något långsiktiga tänkande i det bistånd som de fackliga organisationerna får att arbeta med. ”Regeringen vill bara satsa på näringslivet”, anser Vårdförbundets internationella sekreterare Eva Szutkowska.

På 1980-talet var det regeringen som bad de fackliga centralorganisationerna LO och TCO att engagera sig och vara delaktiga i det internationella arbetet, berättar Eva Szutkowska. I dag styr regeringen hårdare och sedan tiotalet år ska allt inrymmas inom vissa programområden.

Det tycker hon är helt galet. Små projekt kan ha stor effekt, för det är enskilda människor som bär på engagemang och kan driva på för förändring. Hittar man bara rätt person kan mycket hända.

Utbildar ledare

Hon har arbetat länge med internationella frågor på Vårdförbundet och var förbundets delegat vid den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN:s, kongress på Malta förra veckan, ett bra tillfälle att knyta kontakter.

Just nu hjälper Vårdförbundet det palestinska sjuksköterskeförbundet med att utveckla deras ledning. När det fleråriga projektet började fanns i stort sett en enda person som drev förbundet. I dag finns flera som kan kliva fram och se till att organisationen är en samlande kraft för sjuksköterskor.

Snart inträde i ICN

Det i sin tur har gjort att det palestinska sjuksköterskeförbundet kan ansöka om att bli medlemmar i ICN, den internationella sjuksköterskeorganisationen, vilket också ingick i planen när Vårdförbundet började hjälpa dem.

Nu är de väldigt nära att bli medlemmar, faktiskt var de lite besvikna över att ICN inte hann godkänna dem före världskongressen på Malta förra veckan. Men en palestinsk delegation kunde vara på plats och skapa kontakter.

Även hjälp till Ryssland

Ett annat förbund som Vårdförbundet har hjälpt att utveckla sin organisation är det ryska sjuksköterskeförbundet, som nu är medlemmar i ICN. Femton personer och en tolk kom till kongressen på Malta.

– Tänk dig bara, säger Eva Szutkowska, sedan åker de hem och sprider vidare vad de har hört och sett här.

Men det svenska biståndsarbetet har gått bakåt på senare år, anser hon. Regeringen ser inte riktigt vinsten med fackförbundens kollegiala och sociala stöd till förbund i andra länder.

– De vill bara satsa på näringslivet, säger Eva Szutkowska.

Tänker kortsiktigt

Biståndspengar från Sida ges inte längre långsiktigt, på sin höjd under fyra år. Det betyder en stor svårighet för facken som har förenats i en gemensam biståndsorganisation, LO/TCO biståndsnämnd. För det behövs tålamod och uthållighet för att driva förändring och behoven är så många och stora.

Eva Szutkowskas förhoppning är att fler svenskar ska få upp ögonen för möjligheten att samarbeta med kolleger i andra delar av världen. Varför inte en världskongress i Finland? Då skulle nog många svenskar komma, filosoferar hon.

– Tänk om fler fick syn på att vi har så lika problem runt om i världen, trots att förutsättningarna är så olika. Vi befinner oss liksom bara i ett annat rum, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida