Kritiserar WHO:s vaccinationsplan

Kritiserar WHO:s vaccinationsplan
Mässlingsvaccination i Nigeria. Arkivbild: WHO

Nästa vecka möts världens hälsoministrar på ett WHO-toppmöte i Geneve för att anta en ny global handlingsplan för vaccin. Läkare utan gränser är kritisk till att planens fokus ligger på nya vacciner i stället för på hur det vaccinationsprogram som redan finns ska fungera bättre.

Varje år dör 1,7 miljoner barn av sjukdomar som går att förhindra med vaccination. Till exempel hade 28 afrikanska länder mässlingsutbrott 2010. Enbart i Kongo-Kinshasa rapporterades 100 000 fall mellan januari och oktober förra året, samtidigt som Läkare utan gränser vaccinerade fyra miljoner barn i samma land.

Organistionen oroas av att Världshälsoorganisationen WHO:s plan för de kommande tio åren inte understryker behovet av att förbättra vaccineringsgraden, genom billigare vacciner som är enkla att distribuera och som är särskilt anpassade för utvecklingsländerna.

I dag ges de flesta tillgängliga vaccinerna som injektioner. Det kräver utbildad hälsopersonal som det kan vara svårt att hitta tillräckligt av i många länder. De flesta vaccinerna måste förvaras kallt men i många länder är elektriciteten instabil och kylkapaciteten begränsad. Att barnen måste besöka vaccinationsplatsen minst fem gånger under det första levnadsåret är ytterligare em komplikation.

I samband med WHO-mötet i nästa vecka släpper Läkare utan gränser rapporten ”The right shot”. I den beskrivs vad organisationen anser behövs för att öka den grundläggande immuniseringen hos världens barn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida