Kritiska danska sjuksköterskor vågar inte gå till medierna

Kritiska danska sjuksköterskor vågar inte gå till medierna
Danska sjuksköterskor fruktar för sina jobb om de går till media. Arkivbild: Colourbox

Nio av tio danska sjuksköterskor som tycker att förhållandena på deras arbetsplatser är ohållbara väljer ändå att inte gå ut offentligt med vad de vet. Det visar en undersökning, gjord av den fackliga paraplyorganisationen FTF i Danmark.

I FTF:s undersökning har närmare 2 300 medlemmar besvarat frågor om hur de hanterar problem som uppstår på deras arbetsplatser i förhållande till offentlighetsprincipen, som i Danmark liknar den svenska. Drygt 400 av dem är sjuksköterskor och medlemmar i Dansk Sygeplejeråd.

Av sjuksköterskorna hade närmare 60 procent upplevt ohållbara förhållanden på arbetsplatsen, som de tyckte att allmänheten borde få veta om. Men bara 9 procent gick verkligen till pressen eller offentliggjorde saken på annat sätt.

Var fjärde fruktar för sitt jobb

Många av de tillfrågade fruktar att de skulle råka ut för repressalier från arbetsgivaren om de går ut med besvärande information. Hälften tror att det skulle påverka deras arbetsförhållanden negativt, mer än var fjärde fruktar att deras jobb skulle vara i fara.

Den siffran har stigit något från den undersökning FTF gjorde 2006 – då var det 23 procent som var oroliga för sina jobb, i årets undersökning är det 28 procent.

Bekräftar misstankarna

Grete Christensen, ordförande i Dansk Sygeplejeråd, DSR; är bekymrad över att så många sjuksköterskor är rädda för att det ska påverka deras jobb om de slår larm om brister.

– Siffrorna från FTF-undersökningen bekräftar dessvärre den känsla vi har haft. Vi kommer därför att undersöka problemet mer ingående, säger hon till tidningen Sygeplejersken.

Medietränar de förtroendevalda

Hon berättar också för Sygeplejersken att DSR planerar att rusta medlemmarna bättre för mediekontakter.

– Det kan kännas främmande att ställa sig framför en kamera och ta upp ett problem från sin arbetsplats, säger hon. Därför kommer vi att hålla kurser i mediehantering för våra förtroendevalda, och de kan också kontakta vår kommunikationsavdelning i stort sett dygnet runt för att få råd och vägledning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida