Kvinnofrågor i särskilt FN-organ – till sist

29 augusti 2008

FN:s generalförsamling väntas i september anta en resolution om att inrätta ett speciellt organ för kvinnofrågor. Det berättade Stephen Lewis, på den internationella aidskonferensen i Mexiko i augusti. Han är en av två ledare för Aids-free world, en påtryckarorganisation för snabbare och effektivare globala insatser mot hiv och aids, och var tidigare FN:s sändebud för aidsfrågor i Afrika.
»Det här är den viktigaste och samtidigt den mest försenade omdaningen i FN:s historia«, sa han i Mexiko.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida