LÄKEMEDEL. Inga nya antibiotika i sikte

Det finns väldigt få nya antibiotika i »pipeline«, det kom fram vid en expertkonferens om antibiotikaresistens i Stockholm.

2 oktober 2009

Som mest handlar det om 15 nya preparat som är på gång, visade konferensen som samlade forskare samt företrädare för läkemedelsindustrin och det offentliga Europa. Den svenska regeringen hade bjudit in till samtal om hotet från den allt mer utbredda antibiotikaresi­stensen.  

Bör då inte det offentliga Europa skynda på utvecklingen av nya antibiotika? Det var ett av de råd som gavs av professor Elias Mossialos, London School of Economics. Men socialminister Göran Hägglund (kd), som var värd för mötet, var lite pessimistisk inför möjligheten att skynda på forskningen.?

– Det är inte så lätt att sätta full fart, sa han. Man måste ha i minnet att utvecklingen av nya läkemedel tar lång tid; i de sammanhangen är fem år en kort tid.?

Och professor Otto Cars sa att det nu är viktigast att »hålla i« de antibiotika vi har och som fortfarande är verksamma. Enligt Göran Hägglund skulle ett sätt vara att låta stor förskrivning av antibiotika leda till avdrag på vårdcentralernas ersättning, medan återhållsamhet kunde belönas.?

I december hålls ett ministermöte där mer handfasta beslut ska tas. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida