Läkemedelsverket: Inga bevis för att zinkoxid är ett bra solskydd

Läkemedelsverket: Inga bevis för att zinkoxid är ett bra solskydd
Läkemedelsverket har utrett frågan om zink kan fungera som solskydd. Arkivbild: Mostphotos.

Läkemedelsverket avråder från att använda zinksalvor som solskydd eftersom effekten inte har testats vetenskapligt. Det är inte heller tillåtet att använda zinkoxid med funktion som UV-filter i solskyddsprodukter.

Även om behovet av solskydd hittills inte har varit så stort denna sommar så har Läkemedelsverket fått in flera förfrågningar om vad som gäller för zinkoxid som solskydd.

Därför kommer nu ett klargörande som innebär att man avråder tillverkare från att ha zinkoxid i sina produkter. Det är inte förbjudet att använda zinkoxid i kosmetiska produkter, men det är däremot inte tillåtet att använda med funktion som UV-filter i solskyddsprodukter, enligt EU:s regelverk.

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet har under en längre tid utvärderat säkerheten hos zinkoxid i den form (med partiklar ner till nanostorlek) som är avsett för användning som UV-filter och funnit att det inte finns tillräckligt stöd för att ge ett utlåtande att det är säkert att använda.

Avråder från salvor

Enligt Läkemedelsverket används exempelvis Idomin, zinkpasta eller andra zinksalvor som solskydd. Det skulle möjligen kunna fungera för att de produkterna innehåller zinkoxid med relativt stor partikelstorlek.

Läkemedelsverket avråder ändå från det eftersom produkterna inte är avsedda att användas som solskydd och inte har testats för det. Det är svårt att bedöma om produkten ger någon solskyddande effekt, och i så fall hur stor effekten är.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida