Lära mer om vetenskapsengelska

30 april 2008

Nu har det kommit en ny bok om engelska som vetenskapsspråk. Boken vänder sig till alla svenska forskare som måste skriva och tala på engelska för att delta i det internationella vetenskapssamhället.

I Vetenskapsengelska — med svensk kvalitet? diskuteras engelskan som används på svenska universitet och högskolor av sex medförfattare. Boken är ett resultat av en konferens på Södertörns högskola som handlade om valet av språk i forskning och undervisning. Den kan beställas från Språkrådet för 80 kronor på www.sprakradet.se

eller laddas ned gratis som pdf från

www.diva-portal.org/sh/abstract.xsql?dbid=1601.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida